x Поп Богомил (X век)

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Личности

 • Създател на богомилското учение и движение в България през Х век е поп Богомил, живял по времето на цар Петър (927-970) – според Презвитер Козма в неговата „Беседа против богомилите” (50-те, 60-те години на Х в.).

  Съществуват редица предположения и легенди за родното място на поп Богомил, свързани с местата с най-силно присъствие на богомилските организации – в Македония и Пловдивско. Една от тези легенди сочи с. Богомила в Бабуна планина, където е открит и гробът му.

  Друга легенда ни насочва към с. Горно Павликени, Ловешко, а в Синодика от 1221 г. се казва, че поп Богомил създава своето учение във Филипопол и околностите му. За най-достоверна можем да приемем тази версия, поради заселването през VІІІ век в Пловдивския регион на много павликяни, от което поп Богомил заимства някои идеи.

  Като свещеник създателят на богомилството има сравнително високо образование за своето време, познава добре светото писание, православната църква и средновековното общество, които подлага на остра критика. Той изгражда учението си върху ясна и стройна философска структура, включваща космогония, христология, есхатология и етика.

  Проповедникът поп Богомил проявява ораторски способности и умения да обяснява с прости и ясни слова христянското учение и да задоволява всички въпроси на любознателния средновековен човек за устройството на света и праведния път по примера на Христос.

  Фактът, че той събира много последователи, е доказателство за изключителната привлекателност на неговата личност и новаторството на учението му. Нарича учениците си „мили на Бога”, учи ги да живеят непорочно и с чисти души сред природата, далеч от богатството и съблазните на църквата и дворците.

  Учението на поп Богомил получава различни оценки от историците и философите. Едни учени го отричат като вредно и разрушително за обществото учение, което убива жизнената енергия и подкопава църквата и държавата. И наистина поп Богомил и богомилите са преследвани като вредни за обществото, защото не искат да работят и да служат на господарите. Църквата свиква събори за разобличаване и съдене на богомилите като еретици (по времето на цар Борил – 1211 г., в 1359 при Иван Александър и др.).

  Други учени виждат в поп Богомил бунтаря срещу класовата несправедливост и идеолога на първото антифеодално религиозно движение. Безспорно е едно – че поп Богомил е един от бележитите българи, създател на социално-религиозно учение и движение с хуманна и демократична насоченост, което се разпространява и в много други страни на Европа.

  Назад