x История на българите

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Библиография

  • Автор: Константин Иречек 1929 /Станимир Славчев /457 стр. /

    Преди много години младият чешки учен Константин Иречек написа „История на българите“, която в началото на 1876 г. излезе едновременно на чешки и немски език. Наскоро след това се се появиха два руски превода, а само няколко години по-късно се появява българският превод на Райнов и Бояджиев в Търново (1886) и унгарският (1889). Така в навечерието на големите политически събития – Априлското въстание, Ботевата епопея, Руско-турската освободителна война и историческите събития, непосредствено след нея, когато българският въпрос изпъкна с цялата си сериозност и беше един от най-важните на Балканския полуостров, българите имаха написана и издадена на няколко европейски езици своя научна история. По този начин българската кауза получи мощна подкрепа от страна на историческата наука. А това само по себе си е достатъчно, за да се говори и пише за голямото историческо значение на Иречековата „История на българите“.
    Новата българска история е тясно свързана с тази книга и с нейния автор…

    Назад