x Аврамов, Аспарух Георгиев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Юриди­чески факултет в СУ 1948.
  Доктор по право 1957.
  Секретар на бълг. представител­ство в Берлин 1948-1951.
  Асистент по международни отношения в Юридическия факултет на СУ 1951.
  Асистент по философия във Висшия икономически институт 1952- 1953.
  Преподавател по история на БКП в същия институт 1953-1960.
  Доцент 1960- 1973.
  Декан на Философско-исторически факултет в СУ 1964-1968.
  Ръководител на Ка­тедрата по история в СУ 1963-1974.
  Професор 1972-1980.


  Библиография

  • Организационни принципи и изграждане на БКП (т.с.) в началния пери­од на болшевизацията (1917-1923). 1962, 223 с.
  • Относно антимарксическите схва­щания на „комунистите“ около сп. „Социалистически преглед“ и борбата на БКП (т.с.) срещу тях (1919-1920). – ГКМЛ-ВУЗ, 3-4, 1963, 1-56
  • Организационните основи на партията на българския пролетариат от Бузлуджа до разцеплението на БРСДП (1891 -1903). – ГКНК-ИБКП-ВУЗ, ?-4, 1969, 63-106
  • Тесните социалисти и въпро­сите на политическата стратегия и тактика. – ГСУ-ИК, № 62, 1971, 1-60
  • Интерна­ционализмът на Българската комунистическа партия. 1973. 55 с.
  • Политическата стратегия и тактика на БКП (1903-1923). 1974. 328 с.
  • Народна република България – четири десетилетия в ерата на социализма. 1984, 103 с.
  • Народните прогресивни традиции и законният им наследник БКП. 1986, 47 с.
  • История на Михайловградската окръжна организация на БКП. (съветник) 1989, 616 с.
   Назад