x Агура, Димитър Димитров

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва История в университета в Яш, Румъния 1872.
  Началник отделение и гла­вен секретар на Министерството па вътрешните работи 1879—1883.
  Министър на народното просвещение 1883.
  Преподавател по история във Висшето училище в София 1889—1894.
  Професор по всеобща история в СУ 1894—1911.
  Декан на Историко-филологическия факултет на СУ 1898—1899, 1907—1908.
  Ректор на СУ 1889-1890, 1892-1893, 1894-1895, 1907-1908.
  Действителен член на БКД (БАН) от 1900 г.
  Редактор на сп. „Български преглед“, на „Известия на Българско историческо дружество“, ГСУ и др.


  Библиография

  • Бележки от едно научно пътуване в Румъния, (съавт.) — СбНУ, т. 9. 1893, 161—210
  • Дако-румъните и тяхната славянска писменост, (съавт.) — СбНУ, т. 9. 1893, 21 1—390
  • Бисмарк и неговите „Мисли и спомени“. — Бълг. пр. 1899, № 3—4, 83—124
  • Средновековна история. 1904, 142 с.
  • Най-нова история. От Френската революция до днешно време. 5 Изд., 1910, 330 с.
  • Цвиич за Босна и Херцеговина и независимостта на България. — ПСп, т. 71, 1910, 621-634.
  • Д. Агура. – ЛБАН, т. 1. 1914, 63-64
   Назад