x Аладжов, Живко Тончев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история с профил археология в Историческия факултет на СУ 1976.
  Доктор по история 1983.
  Специа­лист във филиала на Археологически институт в Шумен 1976—1981.
  Археолог-проучвател в Археол. институт при БАН 1981 — 1983.
  Научен сътрудник в същия институт 1983—1991.
  Старши научен сътрудник от 1991 г.
  Ръководител на археологически проучвания в Плиска, Преслав, Карно­бат, гр. Средец и др.
  Има над 200 научни публикации.


  Библиография

  • Символ на света в някои прабългарски паметници. – Археология 1980, № 1, 41-47
  • За семантиката на някои изображения от Надьсентмиклошкото съкро­вище. – Векове, 1982, № 6, 36-62
  • За култа към Тангра в средновековна България. Археология, 1983, № 1 -2, 76-85
  • За името и същността на върховния прабългар­ски бог. – Бълг. етнография, 1986, № 4, 72-77
  • Големият царски дворец във Велики Преслав. Т. 1. (съветник) 1991, 178 с.
  • Проучване върху старобълг. знаци. – РП, т. 22, 1991, 71 – 15436.
  • Некропол около църквата на обект 40 във Външния град на Плиска. В: Плиска-Преслав, т. 6. 1993
  • Към въпроса за церемониите във втората бълг. столица Преслав. – В: Епископ Константинови четения. 1996
  • Паметници на прабългарското езичество. 1999, 71 с.
  • Прабългарски тип амулети от Македония и Сърбия. Старини, 1999, т. 1
  • Къде се е намирал центърът на прабългарската войска на юг от Балкана. – Археологически вести, 1999, № 2
  • Проучване на скалното светилище, северно от Перперек. – В: Родопика, т. 1. 1999
  • Къде се е намирал Потамукастел от средновековните извори. – В: Втори есенни четения. В. Търново, 2000
  • Тракия и Хемимонт във външната политика на България през VII-X в. – В: Сб. в памет на доц. Хр. Коларов. 2001
  • Цар Иван-Александър. 2003.
   Назад