x Аладжова, Дочка Ив. Владимирова

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история във Великотърновския университет 1976.
  Доктор по история 1987.
  Уредник в музея „Плис­ка“ и в Шуменския исторически музей 1976—1985.
  Научен сътрудник и завеждащ Нумизматичния отдел в същия музей 1985—1996.
  Научен сътрудник в Археологическия институт с музей при БАН в секция „Нумизматика и епиграфика“ 1996—1999.
  Старши научен сътрудник от 1999 г.
  Научен секретар на същия институт 1998—2000 и негов заместник-директор от 2003 г.
  Хоноруван преподавател във Великотърновския университет и в Нов български университет в София по антична нумизматика и музейно дело.
  Автор е на около 100 научни публикации.


  Библиография

  • Находка на римски денари от с. Риш, окръг Шуменски. – ГМСБ, т. 6. 1981, II-32
  • Принос към археологическата карта на Шуменски окръг. – ГМСБ, т. 10, 1984, 25-32
  • Екзагии от Долна Мизия. – Нумизматика, 1985, № 1, 22-31;
  • Контрамарка на Галба върху монета на Нерон. – Нумизматика, 1986, № 2, 36-39;
  • Находки печатей из раннесредневекового Шумена. – В: Труды Пятого междуна- родного конгресса славянской археологии. 1987, М. Т. 3. 40-47
  • Някои наблюдения върху медните монети от V в. в провинция Долна Мизия. – ГМСБ, т. 13, 1987, 73-78
  • Късноантично монетно съкровище от Марцианопол. – Нумизматика, 1988, № 4,14-20
  • Съкровище от медни византийски монети от VI в. – ИИМШ, т. 7. 1992, 73- 93
  • Златно монетно съкровище от V в. – Нумизматика и сфрагистика, 1993, 24-29
  • Неизвестни до сега монети – фуре. – ИИМШ, т. 8. 1993, 213-218
  • Принос към най-старата история на Шумен. – В: Епископ Константинови четения. Т. 3. 1996, 86- 89
  • Варварските нашествия в провинция Долна Мизия (по нумизматични данни). – Нумизматика и сфрагистика, т. 4. 1996-1997, 81-93
  • Още за варварските имита­ции в монетното обръщение през VI в. – Нумизматика и сфрагистика, 1998, 292-297;
  • Controle Measures from the late Antiquirx. – Archeologia Bulgarica, 1997, t. 1, 19-25.
  • Counter-merced Roman coins from lomer Danube. – MNJI, Skopie, 1999, t. 3, 45-51;
  • Монети и монетна циркулация на селището в м. Хисарлъка край Сливен. – РП, т. 28, 2001, 97-21 5
  • Монетни находки от Копривлен. Римски и византийски монети. – В: Копривлен. Т. 1. 2002, 261-274
  • Antiqueand Mediaval Suberati Coins. – MNJI. Skopie, 2000, t. 4, 45-49.
   Назад