x Алексиева, Афродита Зурмалиева

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва класическа филология с профил археология и музейно дело в СУ 1962.
  Доктор по филоло­гия 1972.
  Музеен работник 1962—1967.
  Научен сътрудник в Институт за балканистика при БАН 1971—1988.
  Старши научен сътрудник 1988—2003.


  Библиография

  • Преводните повести и романи от гръцки през първата половина на XIX в. (до Кримската война). – St. Bal., т. 8. 1974, 1 19-151
  • Литературен архив. Т. 6. Неофит Рилски. Приписки от библиотеката му. (състав., съветник) 1976, 454 с.
  • Гръцката просвета и формирането на българската възрожденска интелигенция. – St. Bal., т. 1. 1979, 1 56-1 80
  • Sofronij Vracanski – traducteur du „Teatron politicon“. – Et. Bal, t. 1, 1979, 63-86
  • Две преводни драми през Възраждането. – St. Bal., t. 15, 1980, 90-107
  • Българо-балкански културни взаимоотношения 1878-1944. (състав., съветник) 1986, 380 с.
  • Преводна проза от гръцки през Възраждането. 1987, 360 с. (на френ. ез.), Солун, 1993, 400 с.
  • Софроний Врачански. Съчинения, (състав.) Т. 1, 1989Т. 2, 1992.
   Назад