x Алтънов, Иван Георгиев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва Юридическия факултет в Сорбоната, Париж, 1914.
  Главен секретар на финансовата дирекция на междусъюз­ническа Тракия 1914.
  Пълномощен министър, политически директор, главен сек­ретар и пр. в Министерството на външните работи 1921 — 1948.
  Доцент по меж­дудържавно и междупар. частно нраво в Юридическия факултет на СУ 1938—1944.
  Про­фесор 1944—1951.
  Член-кореспондент на БАН от 1937 г.
  Член на Международ­ния съд в Хага.


  Библиография

  • Мсждусъюзнишка Тракия. 1921, 188 с.
  • България и тракийският въпрос пред конференцията в Лозана. – МПр, 1926, № 1, 77-106
  • Източният въпрос и нова Турция с особен оглед към интересите на България. 1926, 519 с.
  • Про­блемът за опазването на културните ценности в случай на война. 1963, 23 с.
  • Правното положение на манастира „Зограф“, 1964, 32 с.
   Назад