x Ангелов, Божан Велинов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва славян­ска филология във Висшето у-ще (СУ) в София 1894.
  Гимназиален учител в Свищов, Видин, Русе и София 1895—1908.
  Главен инспектор по български език в Министерството на народната просвета 1908—1909.
  Директор па Народния театър1909—1911, 1918—1921.
  Директор на Народната библиотека в София 1923—1928.


  Библиография

  • Средновековна литература. 1914, 264 с.
  • История на българската лите­ратура в примери и библиография. Т. 1. Българска народна поезия… 1921, 444 с.
  • Българска литература. Исторически очерк на старата бълг. литература от началото до Отец Паисий. Ч. 1. 1923, 100 с.Ч. 2. От Паисий до днес. 1923, 399 с.
  • Теория и история на поезията с оглед към бълг. литература. 2 изд., 1923, 520 с.
  • Книгата в стара България и нейната съдба през вековете (IX-XVIII в.). – УПр, 1930, № 1, 1-29
  • Сенки из невиделица. Книга за бълг. народна балада. 1936, 496 с.
  • Трем на българската народна епика от Момчила и Крали Марко до Караджата и Хаджи Димитър. 1939, 552 с.
  • Ангелова, Цв. Божан Ангелов 1873-1958. Библиография на книжовното му творчество. – ИНБКМ, т. 1 3-19, 1973, 573-585.
   Назад