x Ангелов, Върбан Попцветков

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва Педагогическо училище в Шумен 1907 и Юридическия факултет на СУ 1912. Следвал право и в Берлин.
  Участвал като офицер в трите войни на България 1912—1918. Ранен на Южния фронт.
  Адвокат във В. Търново, София и Русе 1919—1945.
  Деец на Комунистическата партия, секретар на нейни­те окръжни комитети в посочените градове.
  Един от организаторите на Народ­ния фронт в България.
  Член на Международния съюз на адвокатите.
  Многократно интерниран в концлагери от 1938 до 1944 г.
  Сътрудник и редактор на редица прогресивни вестници като „Ехо“, „Новини“ и др.
  Ръководител на Държавния арбитраж 1970—1973.


  Библиография

  • Стопанската криза в България. 1929, 96 с.
  • Високите лихви и насоки за някои видове кооперации. 1933, 96 с.
  • Стопанската разруха на България. 1945, 56 с.
  • Земеделският въпрос в България. 1947, 1 52 с.170.
  • Турция. 1954, 226 с.
  • Гърция и Турция в лагера на империалистите (Политико-стопански очерк). 1964, 196 с
  • Живот за Партията (Спомени 1900-1944 г.). 1972, 259 с.
  • Неизвестни страници от миналото: (1919, 1923, 1925, 1944, 1956, 1968). Сб. статии, спомени и из­следвания. Състав. Върбан Н. Тодоров. 1993, 352 с.
   Назад