x Ангелов, Никола Гатев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва класическа филология и история в СУ 1935.
  Гимназиален учител в Русе 1936—1948.
  Директор на Окръжен народен музей в Русе 1949—1956.
  Завеждащ Археологически отдел в Окръжен народен музей във Велико Търново 1956—1972.
  Нещатен научен сътрудник във филиала на Археологическия институт с музей при БАН във Велико Търново 1973—1978.
  Ръководител на разкопките около Велико Търново.


  Библиография

  • Разкопки на селищната могила до Русе през 1948-1949 г. – ИАИ, т. 18, 1952, 119-194
  • Селищна могила при Хотница. – В: Сб. Д. Дечев, 1958, 389- 404
  • Златното съкровище от Хотница. – Археология, 1959, № 1-2, 28-46
  • Крепостни стени и крепостни съоръжения на средновековната българска столица Търно­во. (съветник) – ИОМТ, т. 1. 1962, 57-72
  • Към въпроса за развитието на занаятите в средновековния Търновград през XIII-XIV в. – ИОМВТ, Т. 5, 1972, 51-63
  • Архи­тектурата на двореца Царевец (съветник) – В: Царевград-Търнов. Т. 1. 1973, 39-166
  • Културни пластове преди изграждането на двореца Царевец. – ВЦаревград- Търново. Т. 1. 1973, 167-196
  • Надписи от двореца на Царевец. – В: Царевград- Търново. Т. 1. 1973, 176-197
  • Царевград-Търнов. Т.З. (съветник) – 1980, 380 с.
  • Царствуващият град Търнов. (съветник) 1985, 285 с.
  • Червен. Т. 1. (съветник) 1985, 290 с.
   Назад