x Ангелов, Петър Димитров

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история и класическа филология в СУ 1973.
  Доктор по история 1978.
  Доктор на историческите науки 1998.
  Специализирал в Рим 1977, Лондон 1983—1984, Вашингтон 1991, Мюнхен 1996, Берлин.
  Асистент по средновековна история в Историческия факултет на СУ 1979— 1986.
  Доцент 1987—1999.
  Професор по средновековна българска история в Историческия факултет на СУ от 1999 г.
  Член на редколегията на сп. „Векове“ 1986—1990 и на сп. „Български векове“ от 1998 г.
  Чел е лекции в университет в Кишинев, Москва, Щут­гарт, Делхи, Хелзинки, Братислава, Париж.
  Координатор за България и автор в Енциклопедия по история на Югоизточна Европа през Средновековието (Берлин—Лайпциг).
  Ръководител на Катедрата по история на България в Историческия факултет на СУ 1994-2003.


  Библиография

  • Към въпроса за Стратегикона на Псевдомаврикий като исторически извор. – В: Студентски проучвания. Т. 1. 1973, 91 – 107
  • Сведения на Псевдо-сфранцес за българската история. – Векове, 1979, № 3
  • Грамотите на Стефан Душан за манастира „Св. Никола Мрачки“ и българо-сръбските отношения. – ИП, 1979, № 1, 109-116
  • Болгаро-сербские политические отношения в годы правления царя Феодора Святослава и короля Стефана Милутина. – Et. Bal, 1979, № 4, 108-117
  • Българо-сръбските отношения при царуването на Иван Александър (1331 – 1371) и Стефан Душан (1331-1355). – ГСУ-ИФ, т. 72, 1978. 1982, 95-118
  • Названията „България“ и „българи“ в титулатурата на сръбските крале от XIV в. – Векове, 1979, № 2, 48-54
  • Извори за историята на София (IV-XIV в.), (състав, съветник) 1980, 77 с.
  • Демографският облик на гр. Охрид (XIII-XIV в.). – Векове, 1981, № 5, 16-22;
  • Болгарская история в сербских родословных текстах и летописех (X-XIV в.). – Старобългаристика, 1981, № 2, 19-34
  • Образуването на българската държава в съвре­менната българска медиевистика. – ВИС, 1980, № 3, 71-84
  • A propos des relations politiques bulgaro-serbes sous le regue de Jvan Asen II (1218-1241). – Et. Bal, 1981, № 49, 124-132.
  • Военните договори на Първата българска държава. – ВИС, 1981, № 1, 54-68;
  • Военните договори на Втората българска държава. – ВИС, 1985, № 6, 87-105;
  • България и балканските военни съюзи срещу турските нашественици. – ВИС, 1982, № 4, 126-139
  • Българската средновековна дипломация. – BHR, 1982, № 4,67-83
  • Югозападните български земи в политиката на цар Иван Александър. – Векове, 1983, № 4, 32-42
  • Наемничеството в средновековна България. – ВИС, 1987, № 6, 18
  • Българските средновековни пратеничества. – Векове, 1987, № 2, 5-17
  • Българската средновековна дипломация. 1988, 196 с.
  • Ролята на християн­ството в средновековната българска дипломация. – ГСУ-НЦСВПИвД, т. 1. 1987, 73-88
  • Историческият аргумент в средновековната българска дипломация. – Палеобулгари­ка, т. 12. 1988, № 2, 45-53
  • Дипломацията на славяни и прабългари (VI-VII в.). – Векове, 1986, № 3, 25-32
  • Военна сила и дипломация в средновековна България. – ВИС, 1990, № 5, 3-13
  • Фактори за появата на кризисни явления в средновековна България. – В: Кризата и историята. 1991, 28-37
  • Българите през погледа на византийците. – История, 1993, № 1, 19-35
  • Проблеми и събития, (съветник) 1993, 239 с.
  • Страници от българската история. Събития, размисли, личности, (съветник) 1993, 170 с.
  • Българите в Македония през средните векове. – МПр, 1994, № 1, 27-50;
  • The Bulgarians through the eyes of the Byzantines. – BHR, 1994, № 4, 18-33;
  • Владетелите на езическа България през погледа на византийците. – ИНЦВИ, т. 54, 1994, 3-26
  • Ролята на средновековния български владетел в дипломацията. – В: Личността в исторически развитие. Алтернативата в историята. 1995, 9-16
  • Княз Борис през погледа на византийците. – Минало, 1995, № 1, 23-32
  • Отношенията между балканските държави, отразени в грамотите на манастира „Зограф“ от XIV в. – В: Светогорската обител „Зограф“. Т. 1. 1995, 33-41
  • Цар Самуил и неговите наслед­ници през погледа на византийците. – МПр, 1996, № 2, 141 – 155
  • Средновековни етюди. (съветник) 1999
  • Как е изглеждал средновековният българин в очите на ви­зантийците. – В: История на българите: потребност от нов подход, преоценки. Ч. 2. 1998, 75-111
  • България и българите в представите на византийците. (VII-XIV в.) 285 с.
  • Българско средновековие. Лекционен курс за студенти. 1999, 160 с.
  • История на българите. Т. 1. (съветник) 2003, 615 с.
  • Българите, (съветник) 2 изд. 2002
  • Българският град в представите на кръстоносците от 1, 2 и 3-ти кръстонос­ни походи. – В: Българският средновековен град Карлово. 2004.
   Назад