x Андреев, Андрей Димов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история във ВТУ. 1984.
  Доктор по история 1994.
  Специализирал в Москва 1989, 1996.
  Доцент във ВТУ от 2002 г.


  Библиография

  • Сведения за българи в Северното причерноморие през XVII в. – В: БСПЧ, т. 2. 1993, 84-93
  • Иван Петрович Тафрали – българин на руска служба през XVII в. – Епохи (В. Търново), 1993, № 2, 78-82
  • Истоки реформисткого движения в Русской православной церкви первой половины XVII в. (съветник) – Изв. ВУЗ – Северо-Кавказский регион, 1993, № 3, 121 – 129
  • Начало на разкола на Рус­ката православна църква през 50-те години на XVII в. (Автореферат) 1994, 21 с.
  • О реформах и расколе в русской православной церкви (середине XVII в.). – BHR, 1995, № 3, 14-31
  • Пътища за формиране идеята за „дядо Иван“ през XVII в. – Епохи (В. Търново), 1995, № 2, 71-78
  • Руски планове за България през периода 1 887-1892 г. – Епохи, 1996, № 3, 53-64
  • Конфликтът между патриарх Никон и цар Алексей Михайлович (1658-1667). – В: Трудове на ВТУКМ-ИФ, т. 29, № 3, 1991. 1996, 4-47
  • Иван П. Тафрали и преговорите на Русия с хетман Богдан Хмелницки. – БСПЧ, т. 5. 1996, 239-246
  • „Очерк за историята на старообрядниците в Добруджа“ – документ от втората половина на XIX в. – БСПЧ, т. 6. 1997,177-190
  • Московският славянски благотворителен комитет и западните религиозни мисии в българските земи (1858- 1876 г.). – В: Източното православие и европейската култура. 1999, 135-145.
  • Ас­пекти на идеята „Москва – трети Рим“. – Епохи, 1999, № 1-2, 15-25
  • Великите князе, царете и императорите на Русия, (съветник) 2001, 430 с.
  • Руската православна църква и съветската власт. Първата половина на XX в. 2001, 200 с.
  • Православната идея, славянската идея, българите и Балканите. – В: България, българите и техни­те съседи през вековете. 2001, 454 – 467.
   Назад