x Андреев, Михаил Николов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва юридиче­ския факултет в СУ 1934.
  Съдия във Видин, Пловдив, Пазарджик, Перник, Враца и София 1937—1946.
  Доцент по римско право в Юридическия факултет на СУ 1946—1950
  Професор 1950—1976.
  Завеждащ катедра „История на държавата и правото“ 1950—1966.
  Заместник-декан на Юридическия факултет 1948—1951.
  Ръководител на група по история на правото в Правния институт при БАН 1956—1973.


  Библиография

  • Недвижимата собственост в Рим преди дванадесетте таблици. – ГСУ-ЮФ, т. 45, 123-192370.
  • Договорното обичайно право в българските земи през после­дните десетилетия на турското иго и особено след Кримската война. – ГСУ-ЮФ, т. 47, 1956, № 2, 1-32
  • Към въпроса за същността и произхода на Закон Соудный людымъ. – ГСУ-ЮФ, т. 49, 1957, 1-60
  • Договорът на добруджанския владетел Иванко с генуезците от 1337 г. (съветник) – ГСУ-ЮФ, т. 51, 1959, 1 – 1 19
  • История на българската държава и право. Учебник, (съветник) 2 изд. 1959, 416 с.
  • България. Библиографско въведение на историята на правото и юридическата етнология. Брюксел, 1965, 40 с. (на френ. ез.)
  • Ватопедската грамота и въпросите на българското феодално право. 1965, 196 с.
  • Към въпроса за българското наказателно и процесуално право преди и след покръстването. – ГСУ-ЮФ, т. 57, 1967, 1-60
  • Нови проучвания и нови теории относно произхода на Закон Соудный людымъ. – ГСУ-ЮФ, т. 58, 1965, 1-55
  • История на българската буржоазна държава и право. Ч. 1. 3 изд. 1971, 256 с.
  • Закон на Константин Юстиниян. Софийски препис. Правно-историческо проучване. 1972, 264 с.
  • Българската държава през Средновековието (Правно-исторически въпроси). 1974, 207 с.
  • Българско обичайно право. 1979, 330 с.2 изд. 2001, 288 с.
  • История на България. Т. 8. България 1903-1918. Културно развитие. (1878-1918). (съветник) 1989, 620 с.
   Назад