x Априлов, Васил Евстатиев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Бележит български възрожденец.
  Завършил немска гимназия в Брашов, Влашко, и следвал медицина във Виена 1807—1809.
  Търговец в Одеса.
  Инициа­тор и дарител на средства за създаването на първото светско училище в Бълга­рия (в Габрово) през 1835 г.


  Библиография

  • Български книжици или на кое словенско племе собствено принадле­жи кирилската азбука? Одеса, 1841, 31 с
  • Денница новобългарского образования. 3.1. Одеса, 1841, 168 с.
  • Дополнение към книге Денница новоболгарского образова­ния. СПб, 1842, 42 с.
  • Болгарские грамоты. Собранныя, переведенных на русский язык и обясненыя. Одеса, 1845, 132 с.
  • Събрани съчинения. 1940, 451 с.
  • Арнаудов, М. Васил Априлов – живот, дейност, съвременници (1789- 1847). 1971, 524 с.
  • Шишманов, Ив. Нови студии в областта на Българското възраж­дане. В. Е. Априлов. – СпБАН, т. 13, 1926, 1-544
  • Васил Априлов и българската възрож­денска култура. Сборник изследвания по случай 200 г. от рождението му. 1990, 167 с.
   Назад