x Аргиров, Стоян Стоянов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва класическа гимназия в Пловдив и славянска филология в Университета в Прага 1892.
  Поддиректор на Народната библиотека в София 1893— 1894.
  Директор на Народната библиотека в Пловдив 1894—1901.
  Главен секретар на Българската екзархия в Цариград 1902.
  Директор на библиотеката при СУ 1903—1936.
  Лек­тор по български и чешки език в Свободния университет в София.
  Хоноруван доцент по библиотекознание в СУ.
  Дописен член на БАН от 1921.
  Председател на Върховния читалищен съвет 1923—1926.
  Преводач.


  Библиография

  • Един български ръкопис от XVIII в. в Пражкия музей. – ПСп, 1894, № 44,189-200
  • Принос към българския книгопис до 1877 г. 1895,19 с.
  • Люблянс- кият български ръкопис от XVII в. – СбНУ, т. 12. 1895, 463-561т. 16-17, 1900, 246-313;
  • Поглед върху деятелността на Българската екзархия, (съветник) 1902, 123 с.;
  • Материали за историята на нашата просвета. – УПр, 1902, № 6, 126-140
  • Из находките ми в светогорските манастири Хилендар и Зограф. – ПСп, 1908, № 68, 219-238.
  • Пеев-Плачков, И. Стоян Аргиров. – ЛБАН, 23, 1939-1940, 59-62
  • Акад. Стоян Аргиров и библиотечно дело в България. (Състав. А. Ангелова). 2001, 220 с.
   Назад