x Арсов, Петър Сотиров

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Юридичес­кия факултет на СУ 1946.
  Доктор по история 1964.
  Завеждащ отдел в Окол. комитет на БКП в Годеч 1944—1949.
  Легационен аташе в Министерството на външните работи 1949—1952.
  Хоноруван асистент по история на БКП във Висшия икономически институт в София 1952—1953.
  Редовен асистент и преподавател в същия институт 1953— 1966.
  Доцент по международни отношения и външна политика 1966—1985.


  Библиография

  • Българо-Югославският пакт от 1937 г. – Балкански Мюнхен. – ТрВИ- кИКМ, т. 1. 1961, 313-368
  • Икономическата политика на империалистическите държави на Балканския полуостров. – ТрВИкИКМ, т. 2. 1963, 123-177
  • Съперни­чеството между империалистическите държави на Балканите и Солунското споразу­мение от 1933 г. – ТрВИкИКМ, т. 4. 1965, 273-311
  • Буржоазното движение за балканско разбирателство. Балканските конференции 1932-1933 г. – ГКНК – ИБКП, т. 1-2, 1968, 1-53
  • Балканските конференции 1930-1933 г. – В: Дипломатическа­та подготовка на Балканския пакт 1934 г. 1977, 132-160 с. (на френ. ез.)
  • Междуна­родни отношения и външна политика на България 1878-1944 г. Учебник за студенти, (съветник) 1985, 363 с.
   Назад