x Атанасов, Жечо Господинов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва педагогика в СУ 1942.
  Доктор на педагогическите науки 1971.
  Асистент по история на педагогиката в СУ 1948-1952.
  Доцент 1952-1959.
  Професор 1960-1995.
  Ръко­водител на Катедрата по теория и история на педагогиката в СУ 1970-1985.
  Декан на Философско-исторически факултет 1957-1960.
  Заместник-ректор на СУ 1960-1962, 1966-1968, 1970-1974.
  Председател на Българското педагогическо дружество 1975-1985.


  Библиография

  • Очерк по история на българското образование, (съст.) 1952, 112 с.
  • Хри­сто Максимов. Живот, дейност и педагогически възгледи. – ГСУ-ФИФ, т. 50, 1956, №1,115- 176
  • Л. Н. Толстой – неговите идеи за възпитанието и влиянието му в България. – ИИП, т. 6. 1958, 79-182
  • Просветната дейност на Марин Дринов през времен­ното руско управление. – ГСУ-ФИФ, т. 59, 1958, 59-81
  • История на образовани­ето и педагогическата мисъл в България, (съветник) 2 изд. Ч. 2. 1962, 432 с.
  • Петър Берон и Рибният буквар. 1964, 48 с.
  • Българското училище в Букурещ. – НП, 1969, № 11, 67-81
  • История на педагогиката. 2 изд. Ч. 2. 1971, 206 с.
  • История на българското образование, (съветник) 8 изд. 1973, 132 с.
  • История на естетическото възпитание. 1974, 296 с.
  • Българските училища в Румъния преди Освобождението. – Векове, 1974, № 2-3, 34-41
  • Неофит Бозвели. 1974, 224 с.
  • История на гр. Ямбол, (съветник) 1976, 543 с.
  • Теория и история на естетическото възпитание. 1979, 379 с.
  • История на нравственото възпитание. 1985, 320 с.
  • Български класни учили­ща през Възраждането. – ГСУ-ФФ, т. 75, кн. Педагогика, 5-32
  • Българската народна педагогика. Принос към етнопедагогиката. 1986, 175 с.
  • Източници на народната педа­гогика. – ГСУ-ФФ, т. 76, кн. Педагогика, 5-35
  • История на България, (съветник) 1987, 641 с.
   Назад