x Хан Телец

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Държавници

 • Византийския хронист Никифор съобщава, че ”българите се разбунтували и избили тези, които обладавали по родова линия властта над тях, а за свой вожд поставили  Телесий (Телец), строг мъж, който проявявал от младини смелост”.

  Хан Телец е от рода Угаин, млад (тридесетгодишен), смел и невъздържан. Той  предприема настъпление с тежко въоръжена армия в Тракия (762 г.) призовава императора на ”срещен бой” и  опустошава териториите, където живее многобройно славянско население. Това население страда тежко от войните между България и Византия.

  Изглежда, че и византийският император Константин V Копроним е провеждал спрямо славяните агресивна политика, стремейки се да ги откъсне от България и привлече на своя страна. Вероятно затова и голяма част от славяните от Тракия се изселват през тези години (762-763) в Мала Азия в областта Витиния (според Никифор 208 000 души).

  Византийският император предприема ответни действия, за да накаже смелия български хан. На 16 юни 763 г. той започва своя четвърти поход срещу България с огромна за тогавашните понятия армия. През Черно море се придвижва на север византийска флота от 800 кораба, натоварени с по 12 конници. Те трябвало да дебаркират в Северна България и да нападнат столицата Плиска. Константин V предвожда сухопътната армия, която достига до Анхиало и се разполага там на лагер.

  Хан Телец събира също голяма армия, в която привлича и около 20 000 съюзници славяни от Тракия, за което съобщава византийският хронист Теофан Изповедник. Българите заемат височините и проходите на Стара планина, като първоначалният план на хан Телец е да изчакат византийците в планинските теснини. Но нетърпелив в очакването, ханът слиза  в равнината  пред Анхиало и подрежда войската си за сражение.

  Битката започва в 10 часа сутринта на 30 юни 763 г. и продължава целия ден с променлив успех. Византийските хронисти я описват като кръвопролитна. Изходът й се решава привечер, когато славянските съюзници неочаквано  минават на страната на ромеите. Така императорът постига голяма победа. Основната част от българската войска пада на бойното поле. Мнозина са откарани в плен. Хан Телец с оцелелите си войни се спасява с бягство.

  Константин V Копроним се завръща триумфално в Константинопол, водейки пленените български войници в дървени окови. Той ги предоставя на градските тълпи да ги избият извън града пред Златните врата.

  Поражението при Анхиало поставя младия български хан в немилост пред боилите. Те му искат сметка за нещастията, сполетели страната. Телец е убит, а заедно с него и всичките му привърженици, видни представители на рода Угаин. На престола е поставен Сабин, зет на хан Кормисош (753-756).

  Така злополучно завършва краткото управление на хан Телец. Въпреки своята смелост и енергичност, той не успява да се справи с византийската заплаха и вътрешната нестабилност на държавата.

  Назад