x Цар Мицо Асен

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Държавници

 • Името на цар Мицо Асен е изписано върху монетите, които е сякъл през своето кратко царуване. Византийските хронисти твърдят, че той е зет на цар Иван Асен ІІ, женен за дъщеря му Мария, родена от Ирина Комнина. За център на неговите владения се сочат крайбрежните градове Месемврия и Анхиало, но се предполага, че Мицо-Асен първо царува в Търново, след което се оттегля в крайморските области.

  Сведения за възцаряването на Мицо Асен дава византийският хронист Георги Пахимер, който казва, че властта на българите се прехвърля ”по втория начин на плуване”, т.е. по съребрена женска линия, след като и двамата законни наследници по мъжка линия са убити. В края на 1256 г. Мицо получава подкрепата на търновската аристокрация и бива провъзгласен за цар под името Мицо Асен като зет на Иван Асен ІІ. Неопровержимо доказателство за това са и сечените от него монети с името му.

  В началото на своето управление Мицо Асен не среща съпротива, но постепенно срещу него се надига провинциалната аристокрация от западните области, недоволна от наследниците на Иван Асен ІІ и особено от управлението на Мицо Асен. Той не успява да успокои страната и дори предприема една необмислена и недобре подготвена военна акция срещу Никейската империя и претърпява неуспех.

  Особено недоволни са обикновените селяни, които, изглежда, са обложени от Мицо Асен с допълнителни данъци, понеже той води изтънчен и разгулен живот на аристократ и владетел от византийски тип. Те подкрепят своя провинциален кандидат за престола от югозападните области – Константин Тих, който обещава по-сигурно за обикновените хора управление и успява да заеме търновския престол през 1257 г.

  Останал напълно изолиран, Мицо Асен е принуден да бяга от Търново и в началото на 1257 г. се оттегля в Месемврия. Оттам той оспорва властта на новия цар  Константин Тих-Асен (1257-1277) и дори предприема военен поход за възвръщане на трона. В продължение на няколко години се води война между двамата и накрая Мицо Асен претърпява пълен неуспех.

  За да запази аристократическите си позиции и възможност за охолен живот, Мицо Асен извършва предателство на българските интереси. Той поисква политическо убежище от новия византийски император Михаил VІІІ Палеолог и едно доходно място в Мала Азия, срещу което ще му предаде Месемврия. И наистина това става реален факт.

  През пролетта на 1263 г. Мицо Асен преминава границата и през Странджа стига владенията на императора, който още през лятото на 1261 г. е освободил Константинопол от латинците и възстановил Византийската империя.

  Мицо получава едно имение край р. Скамандър, областта на древната Троя. Там този български цар прекарва остатъка от живота си и постепенно бива забравен.

  Назад