x Ангелов, Боньо Стоянов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Славянска филология в СУ 1938.
  Гимназиален учител в Пле­вен и Карлово 1939-1944.
  Директор на гимназия в Казанлък 1944-1945.
  Асис­тент в Институт за български речник при БАН 1946-1949.
  Научен сътрудник в Институт за литература при БАН 1950-1957.
  Старши научен сътрудник 1957- 1967.
  Професор 1967-1980.
  Заместник-директор на същия институт 1975-1980.


  Библиография

  • Списъкът на забранените книги в старобългарската литература. – ИИБЛ, I, 1952, 107-152
  • Празникът на славянските просветители Кирил и Методий (про­изход и развитие). – ИИБИ, т. 5. 1954, 253-290
  • Стари славянски текстове. – ИИБЛ, т. 3. 1955, 167-182т. 6. 1958, 251-276т. 8. 1959, 257-286т. 9. 1960, 247-268
  • Из историята на руското културно влияние в България (XV-XVIII в.). – ИИБИ, т. 6. 1956, 291-325
  • Софроний Врачански. Материали за живота и творчеството му. – ИИБЛ, т. 7. 1957, 309-340
  • Славянските извори за Кирил и Методий. – ИДБВК, 1958, 179-258
  • Проучвания върху „История славянобългарска“. – ИИБЛ, т. 10, 1961, 101 – 145
  • Борбата за делото на Кирил и Методий. 1962, 252 с.
  • Съвре­менници на Паисий. Т. 1. 1963, 208 с.Т. 2. 1964, 234 с.
  • Из историята на руско- българските литературни връзки (X-XVII в.). 1972, 163 с.
  • Старобългарски книжовни огнища. Аджар (Свежен), Карловско. – ИНБКМ, т. 12. 1972, 43-60
  • Страници из историята на старобългарската литература. 1974, 234 с.
  • Из историята на старобългарската и възрожденска литература. 1977, 271 с.
  • Кирил и Методий – славянски и българс­ки просветители. 1977, 96 с.
  • Из старата сръбска, българска и руска литература. Кн. 3. 1978, 282 с.
  • Из историята на руско-българските литературни връзки. Кн. 2. 1980, 200 с.
  • Руско-южнославянски книжовни връзки. 1980, 240 с.
  • Старобългарско книжовно наследство. Ч. 1. 1983, 239 с.
  • Паисий Хилендарски. 1985, 200 с.
   Назад