x Ангелова, Стефка Георгиева

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история – профил археология в СУ 1965.
  Доктор по история 1982.
  Асистент по археология в Исторически факултет на СУ 1972-1983.
  Доцент от 1984 г.


  Библиография

  • Археологически разкопки и проучвания в м. Калето при с. Нова Чер­на, Силистренски окръг, през 1967-1969 г. (съветник) – ГСУ-ФИФ, т. 63, 1971, № 3, 1 – 213
  • Традиции в старобълг. керамика на Североизточна България (VII-IX в.). – ГСУ-ИФ, т. 74, 1972, 31-67
  • Крепостната стена на Дуросторум-Дръстър-Си­листра. – Археология, 1973, № 3, 83-93
  • По въпроса за раннославянската култура в Южна Добруджа, (съветник) – В: Първи Международен конгрес по българистика, София 1981, Симпозиум. 1. 1982, 163-181
  • Гърция и българо-гръцките отношения в българската научна книжнина (1878-1980). Анот. библиография, (състав., съветник) 1983, 340 с.299.
  • Балканите и междубалканските отношения XV в. – 80-те години на XX в. в бълг. научна книжнина (1 878-1894). Анот. библиография, (състав., съветник) 1988, 410 с.
  • Българите в Северното Причерноморие. (съветник) Т. 1. 1992, 199 с.
  • За някои особености на раннославянската керамика от Северозападна България. – В: Приноси към бълг. археология. Т. 1. 1992
  • Археологически данни за ранното славянско заселване в България, (съветник) – ГСУ-ИФФ, т. 2. 1995
  • Силистренската гробни­ца. 1976, 120 с.
  • Селищата в Добруджа. – В: История на Добруджа. Т. 2. 1984
  • Средновековен некропол край южната крепостна стена на Дръстър. – ГСУ-ИФ, т. 86, 1994
  • Местни традиции в керамиката на Североизточна България през ранно­то средновековие (VII-X в.). – ГСУ-ИФ, т. 77 (за 1984 г.). 1989
  • Древни култури. Славянска култура. 1997.
  • Ранносредновековна керамика от Козлодуй. – ГСУ- ИФ: Studia Archeologica, т. 1. 1999.
   Назад