x Баева, Искра Василева

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история в СУ.
  Доктор по ис­тория 1982.
  Специалист в Историческия факултет на СУ 1980-1982.
  Асистент, старши асистент и главен асистент в същия факултет 1982-1995.
  Доцент от 1995 г.


  Библиография

  • Създаване на Полската селска партия. – ИБИД, т. 34, 1982
  • Ан- тихитлеристката коалиция и полският въпрос от Кримската конференция до създава­нето на временното полско правителство на иационалното единство. – В: Проблеми за мира и международните отношения (1919-1980). 1987
  • Христоматия по най- нова обща история, (състав.) 1988
  • За народната демокрация – полемично. Из историческия опит на Полша, Чехословакия и Унгария. – Векове, 1989, № 6
  • Ин­телигенцията в обществено-политическите кризи на социализма след Втората све­товна война. – Философска мисъл, 1990, № 5
  • Утопия и реалност, (съветник) 1991
  • България и Пражката пролет 1968 г. 1993
  • Българският преход към демокра­ция след 1989 г. – революция или еволюция. – Минало, 1995, № 4
  • Източиа Евро­па след Сталин (Полша, Унгария, Чехословакия и България). 1995, 307 с.
  • Българ­ският преход и Русия, (съветник) 1990-2000
  • Историята на съобщенията в Бълга­рия. (съветник) 1997, 160 с.
  • България и Източна Европа. 2001, 272 с.
  • Основни тенденции в прехода на бившите социал. страни от Източна и Средна Европа. – В: Защо рухна реалният социализъм. 2001, 276-294
  • Монархия – република в Източ­на Европа през XX век. – ИП, 2002, № 1 -2, 95-115
  • Следвоенното десетилетие на бълг. външна политика. 1945-1955. Лекционен курс. (съветник) 2003, 263 с.
  • История на цивилизацията. История на света. Учебник за X клас. 2002, 360 с.
  • История на България – от древността до наши дни. Учебник за 11 клас. (съветник) 2001, 412 с.
  • История на България по дати. Българската хроника, (съветник) 2003
   Назад