x Бакалов, Георги Иванов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва естествени науки в Женева.
  Един от първите социалистически дейци в България.
  Учител във Враца 1893-1894 и в Сливен 1894-1895.
  Редактор на списанията „Съвременник“, „Борба“, „Звезда“ и др. и на вестниците „Работнишко дело“ и „Сиромашки защитник“.
  Преводач и книгоиздател в София 1932-1939.
  Член на ЦК на БРСДП (т. с.) 1903 – 1905.
  Политемигрант във Франция и СССР 1925- 1932.
  Член-кореспондент на Академията на науките на СССР от 1932 г.


  Библиография

  • Нашите революционери. Раковски, Левски, Ботев. 1924, 72 с.
  • Сергей Нечаев и Христо Ботев. 1924, 64 с.
  • Г. С. Раковски. 1934, 45 с.
  • Васил Левски. 1934, 61 с.
  • Очерки по българското национално-революционно движение. 1936, 160 с.
  • Руските приятели на Христо Ботев. 1937, 80 с.
  • Априлското въста­ние и Георги Бенковски. 1938, 36 с.
  • Бунт против Левски. 1938, 38 с.
  • Христо Ботев. Живот, идеи, съчинения. 1938, 268 с.
  • Избрани исторически произведения. 1960,487 c.
  • Натан, Ж. Георги Бакалов като историк-марксист. – В: Бакалов, Г. Избрани исторически произведения. 1960, 5-29
  • Тачева, P., В. Койчева. Георги Бакалов. Препоръчителна библиография. 1952, 26 с.
  • Станчев, М. Г. Георгий Бакалов. Политическая биография. 2006, 350 с.
   Назад