x Балабанов, Марко Димитров

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва юридически науки в Париж.
  Адвокат и журналист в Цариград преди Освобождението.
  Деец за национално-църковно освобождение.
  Вицегубернатор в Свищов и Русе 1878-1879.
  Депутат в Учредителното народно събрание 1879.
  Министър на външните работи 1879, 1883-1884.
  Български дипломатически пред­ставител в Цариград 1880, Букурещ 1901 – 1902, Атина 1905-1906.
  Преподавател по гръцки език и литература във Висшето училище (СУ) в София 1889-1898.
  Частен доцент по римско, византийско и каноническо право в СУ 1892-1897.
  Редовен член на БКД (БАН) от 1884 г.
  Председател на Клона за държавни науки в БАН 1884-1889 и на Философско-обществения клон 1898-1920 (с прекъсвания).
  Ре­дактор на сп. „Читалище“ в Цариград 1870-1876 и на в-к „Век“ 1874-1876.


  Библиография

  • Турците в България. Париж, 1869, 34 с. (на френски език)
  • Ортодок- салната църква, Схизмата и патриархът на Ерусалим Кирил. Цариград, 1873, 47 с. (на френски език)
  • Що е народност? 1880, 44 с.
  • Войната за освобождението на Бълга­рия 1877-1878. Ч. 1. 1881, 48 с.
  • Делото на двамата солунски братя между слове- нете изобщо и българите особито. 1885, 39 с.
  • Солун в миналото му. – ПСп, № 45, 1894, 361-398
  • По народното пробуждане. – ПСп, № 65,1904, 577-634
  • Преди първото Учредително събрание в Търново и преди избирането на първия бълг. княз. – ПСп, № 68, 1908, 647-666
  • Страници от политическото ни възраждане. 1904, 483 с.
  • Граф Н. П. Игнатиев. 1909, 29 с.
  • Българска колония на един остров. – ПСп, № 71, 1910, 313-372
  • Гаврил Кръстевич. 1914, 405 с.
  • Бобчев, С. С. Марко Д. Балабанов. – ЛБАН, т. 6. 1924, 86-118
  • Каратеодоров, В. Марко Балабанов. 1943, 168 с.
   Назад