x Боев, Борис Димитров

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Висша партийна школа, 1951.
  Доктор по история 1957.
  Доцент по история на БКП в АОНСУ 1965-1975.
  Про­фесор 1975-1987.
  Главен редактор на „Научни трудове на АОНСУ“ 1975-1987.


  Библиография

  • Славна епопея (партизанското движение), (съветник) 1965, 236 с.
  • Материали по история на БКП (1925-1962). 1964, 546 с.
  • Работническото и комунистическо движение в Троян и Троянско. – В: Юбилеен сборник град Троян. 1968, 200- 286
  • История на Бълг. комунистическа партия, (съветник) 5 изд. 1985, 708 с.
  • Д. Благоев и работническата класа в България, (съветник) 1976, 311 с.
  • Октомври и профсъюзното единство в България (1918-1924). (съветник) 1977, 256 с.
  • История на БКП. Кратък очерк, (съветник) 4 изд., 1977, 367 с.
  • История на Ловешката Окръжен орга­низация на БКП. (съавт). 1983, 687 с.
  • Младежкото бригадирско движение (1946- 1985). (съветник) 1986, 84 с.
  • История на Плевенската Окръжен организация на БКП. (съветник) 1988, 680 с.
  • Бълг. комунистическа партия. Исторически справочник, (съветник) 1985,420 c.
   Назад