x Боев, Петър Николов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва медицина в СУ 1944.
  Специ­ализирал антропология в Будапеща, Румъния, СССР и Париж.
  Доктор по меди­цина 1966.
  Участъков лекар в някои села 1945-1946.
  Асистент по анатомия в Медицински факултет на СУ 1947-1951.
  Научен сътрудник по антропология в Археологическия институт с музей при БАН 1951-1955.
  Старши научен сътрудник в същия институт 1960-1985.
  Научен секре­тар на същия институт 1965-1973.
  Хоноруван преподавател по антропология във ВТУ 1967-1971 и в Историческия и Биологичния факултет на СУ 1974-1985.


  Библиография

  • Антропологични материали от Попина, Силистренско. – В: Въжаро- ва, Живка. Славянобългарско селище край с. Попина, Силистренско. 1956, 57-113
  • Антропологично изследване на черепи от Сердика и стара София. – Изв. Отд. библ. медицин. науки, т. 3. 1957, 13-23
  • Върху историческите трепанации. – ИИИМ, т. 3. 1959, 197-231
  • Антропологични материали от Табашката пещера край Ловеч. – ИАИ, т. 26, 1963, 243-247
  • Символични трепанации от България. – ИИМ, т. 9-10, 1964, 289-298
  • Расовите типове на Балканския полуостров и на островите на Източното Средиземноморие и значението на тяхното население. 1972, 269 с. (на немски език).
   Назад