x Боева, Людмила Йосифовна

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Доктор по филология 1966.
  Доктор по философия на Университет в Братислава 1966.
  Доктор на филологическите науки 1988.
  Преподавател в Университет в Братислава 1959-1966.
  Доцент 1969-1971.
  Научен сътрудник в Институт за литература при БАН 1971-1982.
  Доцент в СУ 1982-1989.
  Доцент по руски фолклор и стара руска литература в Университет в Пловдив 1982-1983.
  Професор в СУ от 1989 г.


  Библиография

  • Образ автора в житиях протопопа Авакума и Софрония Врачанского. – Старобълг. литература. Т. 2. 1977, 182-200
  • Вопросы древнерусской литерату­ри. 1981, 280 с.
  • Развитие жанров русской и болгарской литературы XVII-XVIII в. 1983, 174 с.
  • Старата Киевска Русия. История, култура, литература. 1983, 211 с.
  • Понятието за авторската личност през Българското възраждане. – Лит. мисъл, 1983, № 2, 30-50
  • Проблеми русской литературы. 2 изд., 1985, 280 с.
  • Древнерус- ские повести, (жанры XVII века). 1992, 220 с.
   Назад