x Божилова, Румяна Димитрова

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история в СУ.
  Док­тор по история 1877.
  Специалист в Институт за балканистика при БАН 1969-1978.
  Научен сътрудник 1978-1988.
  Старши научен сътрудник от 1988 г.


  Библиография

  • Освободителната борба на българите в Македония и Одринска Тра­кия 1902-1904. Дипломатически документи, (състав., съветник) 1978, 590 с.
  • Сърбия и българо-турските отношения в началото на XX в. – St. Bal., т. 14, 282-305
  • Сърбия и българското националноосвободително движение в Македония в края на XIX в. – ИИИ, т. 25, 1981, 40-78
  • Сърбия и реформените акции на великите сили в Европейска Турция (1895-1903). – St. Bal., т. 16, 1982, 140-188
  • Сърбия и българското националноосвободително движение в началото на XX в. – В: Изследвания по бълг. история, т. 8. 1986, 7-75
  • Хърватското националноосвободително движение през погледа на българите (1878-1914). 1988, 243 с.
  • Болгарская общественность о национальном вопросе в Далматии 1878-1903. – Et. Bal., 1991, № 3, 3-21
  • Степан Радич. Възродена България, (превод, предг., коментар) 1993, 234 с.
  • История на Хърватия. (съветник) 1998, 184 с.
  • Франьо Рачки. История на България, (съветник, ко­ментар) 1999
  • Българи и хървати през вековете. Андрия Качич, Миошич и бълга­рите. 2000
  • Променя ли Руско-турската война (1877-1878) югославянската идео­логия. – В: Турция, Балканите, Европа. История и култура (В чест на Дж. Хаков). 2003, 211-225.
   Назад