x Божков, Атанас Димитров

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Учи живопис във Висшия институт за изобразителни изкуства в София.
  Доктор по изкуствознание 1961.
  Доктор па изкуствата 1974.
  Старши научен сътрудник в Институт за изобразителни изкуства при БАН 1961-1964.
  Заместник-председател на Комитета за изкуство и култура 1966-1971.
  Преподавател по история на изкуствата в Държавната консерватория 1961-1970.
  Професор и завеждащ Катедрата по изкуствознание във Висшия институт за изобразителни изкуства 1970-1990.
  Директор на Национал­ната художествена галерия в София 1970-1973.
  Съветник в българското посолство в Рим 1978.
  Генерален консул в Сан Марино.
  Председател на Съюза на народните чита­лища 1990-1995.


  Библиография

  • Българска революционна графика. 1958, 167 с.
  • Бълг. художе­ствена академия. Исторически очерк. 1962, 152 с.
  • Тревненската живописна школа. 1967, 196 с.
  • Творческият метод на български художник от епохата на турското робство до Възраждането. – т. 10. 1967, 5-32
  • Бълг. историческа живопис. Ч. 1. Миниатюри, икони, стенописи. 1972, 272 с.
  • Миниатюри от Мадридския ръкопис на Йоан Скилица. 1972, 262 с.
  • Българска историческа живопис. Ч. 2. От Възраж­дането до 1944 г. 1978, 375 с.
  • Върхове па бълг. изобразително изкуство. 1980, 67 с.
  • Художественото наследство на манастира Зограф. 1981, 483 с.
  • Българ­ската икона. 1985, 531 с.
  • Търновската средновековна художествена школа. 1985, 267 с.
  • Тревненската художествена школа, (състав., съветник) 1985, 326 с.
  • Българското изобразително изкуство. 1988, 552 с.
  • Изображенията на Кирил и Методий през вековете. 1989, 272 с.
  • Бълг. приноси в европейската цивилизация. 1994, 424 с.
   Назад