x Бонева, Вера Петрова

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Учи история във ВТУ 1987.
  Доктор по история 1992.
  Уредник в Исторически музей Стара Загора 1987-1990.
  Асис­тент във ВТУ 1990-1996 и в Шуменския университет 1996-2001.
  Доцент по история на България в Шуменския университет от 2001 г.


  Библиография

  • Животът и делото на д-р Иван Селимински в бълг. исторически книжнина. – ИП, 1991, № 12, 70-85
  • Толерантността – тази трудна политическа доброде­тел. Към историята на бълг. политически нрави (1869-1885). (съветник) 1992, 208 с.
  • Историкът Гаврил Кръстевич. – ИП, 1993, № 4-5, 182-197
  • Българите пред Европа през 1862 г. (съветник) 1993, 96 с.
  • Исторически етюди по Бълг. възраж­дане. 1997, 88 с.
  • Властта на словото във вихъра на въстанието. – В: Въстанието в Ново село 1876 г. 1997, 208-218
  • Американската мечта в бълг. възрожденско общество. 1998, 198 с.
  • Пътеводител в проблематиката и литературата по исто­рия на Бълг. възраждане. 1999, 48 с.
  • Църковнонационалното движение през епо­хата на Възраждането в бълг. мемоаристика. – В: Светогорска обител Зограф (В па­мет на Димитър Ангелов). 1999, 246-256
  • Гаврил Кръстевич. Биография. 2000
  • Христоматия по история на Бълг. възраждане – църковнонационално движе­ние. (състав.) 2002, 240 с.
  • Бълг. възраждане в Шумен и Шуменско. Църковнона- ционални борби и постижения. 2002, 240 с.
  • Възрожденската проблематика в годишниците на музеите. – В: История на музеите и музейното дело в България. 2003, 295-317
  • Текстове по история на България, (състав.). 2004, 100 с.
   Назад