x Бонева, Таня Стефанова

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история в СУ 1970.
  Док­тор по история 1979.
  Специализирала в Италия и Гърция 1979, 1984.
  Главен асистент в СУ 1982-1998.
  Доцент по етнология от 1998 г.


  Библиография

  • Figuri rituali nelle pcste popolari bulgare. – In: Ricerca Folclorica, t. 16, 1886, 325-336
  • Етнография на човека в обществото. Учебно пособие, (съветник) 1988, 186 с.
  • Към типологията на обредите с антропоморфни фигури в бълг. традиционна обичайна система. – ГСУ-ИФ, т. 81, 1992, 58-83
  • Народен свето­глед, професионални групи, еснафски организации. – В: Родопи. Традиционна народ­на и соционормативна култура. 1993
  • Mythological and Historical Time in the Life Reasant Communit’es. – In: Des Temps de l’Europe. T. 2. Strasbourg, 1994, 215-219
  • Европейски модели в българската традиция. – Бълг. етнография, 1995, № 2, 108-113
  • Социални групи и общности. – В: Странджа. Традиционна духовна култура. 1996, 351-369
  • Културна екология, (състав., съветник) 1997, 350 с.
  • Традиция и новация в културата на две български села в Украйна. – В: Украйна и Болгария. Вехи исторической дружбы. Одесса, 1999, 207-221
  • Етническата кул­тура на локалната общност. – St. Bal., т. 23, 2002, 423-443.
   Назад