x Борисов, Борис Донев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва исто­рия във ВТУ 1975.
  Доктор по история 1996.
  Учител по история 1975-1976.
  Археолог в Градския исторически музей в Нова Загора 1976-1987.
  Основател и директор на Археологическия музей „Марица-изток“ в гр. Раднево 1987-2000.
  Доцент по средновековна археология в катедрата „Археология“ на Историко- юридическия факултет на ВТУ от 2003 г.
  Специализирал в Университет в Харков, Украйна, 2003 г.


  Библиография

  • За датировката на оброчните плочки на Тракийския конник от антич- ното селище до с. Караново. – Тракия Антика, т. 5. 1979, 203-216
  • Средновеков­но селище върху селищната могила до с. Дядово. – Expeditio Thracica, т. 1. 1980, 95- 122
  • Непубликувани брачни плочки на тракийски конник от музея в Нова Загора. – Тракия Антика, т. 7. 1990, 15-44
  • Селище от ранната желязна епоха край с. Богданово. – Expeditio Thracica, т. 2, 1982, 102-114
  • Средновековно селище върху селищната могила до с. Дядово (Археологически разкопки през 1982-1983 г.). – Expeditio Thracica, т. 5. 1983, 5-104
  • Средновековен некропол в района на ком­плекса „Марица-изток“. – ИМЮИБ, т. 10. 1987, 37-54
  • Исследование ранневи- зантийской керамики Сливенското округа. – Expeditio Thracica, т. 8. 1988, 90-118
  • Djadovo 1. Medialval Settlement and Necropolis (11th-12th sentury). (съветник) Токио, 1989, 384 c.
  • Средновековно селище и некропол край с. Знаменосец – „Марица- изток“. – Археолог, проучвания, т. 1. 1991,205-306
  • Керамика от средновековна крепост край с. Искрица… Североизточна Тракия през XI-XII в. – В: Североизточна Тракия и Византия през IV-XIV в. 1993, 130-145
  • Археологически проучвания в м. Царичина край Голямо село, Кюстендилско. – ИИМК, 1996, 253-262
  • Кера­мика от средновековното селище край с. Гледачево. – Археолог, проучвания, т. 4. 1997, 129-1 83
  • Керамика и керамично производство през XI-XII в. на територи­ята на днешна Югоизточна България. 2002, 287 с.
  • Икономиката на Североизточ­на Тракия XI-XII в. – ИСЗИМ, т. 1. 2002, 99-122.
   Назад