x Боршуков, Георги Енев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • След­вал инженерство във Виена 1923-1926 и завършил Юридическия факултет на СУ 1926.
  Журналист.
  Главен редактор на в. „Дъга“ 1934-1944.
  Хоноруван препо­давател по журналистика във Филологическия факултет на СУ 1952-1954.
  Доцент 1954-1959.
  Професор 1959-1970.
  Завеждащ Катедрата по журналистика 1965-1970.


  Библиография

  • Социалистическият печат в България. Т. 1. Идеите на социализма в предосвобожденския печат. 1946, 204 с.
  • Вестник „Работник“. Принос към истори­ята на бълг. социалистически печат. 1955, 144 с.
  • Данни за някои ранни социал. групи до основаването на БСДП. – ИИБИ, т. 6. 1956, 237-290
  • Няколко бележки за дейността на Иван Богоров в Лайпциг и за в-к „Български орел“,- ГСУ-Филолог, факултет, т. 54, 1961, № 3, 681-710
  • Журналистиката на Г. С. Раковски. Т. 1. – ГСУ-Филолог, факултет, т. 57, 1963, № 1, 199-340
  • История на бълг. журналистика (1844-1877). 2 изд. 1976, 608 с., 3-то (в 2 т.), 2003
  • Вестници и вестникари. 1984, 308 £.
  • Станчев, Ст. Б. Проф. Георги Боршуков. – НЖ, 1976, № 2, с. 32.
   Назад