x Бошнаков, Константин Петров

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва немска гимназия във Варна и история в СУ с втора специалност гермаиистика 1987.
  Доктор по история 1992.
  Асистент в Югозападния университет в Благоевград 1991-1995.
  Заместник-декан на Историческия факултет на същия университет 1993-1995.
  Извънреден доцент в университе­тите във Варна, Кърджали и Смолян 1993-1996.
  Главен асистент по стара исто­рия и тракология в Исгорическия факултет на СУ 1996-2001.
  Доцент от 2001.
  Участвал в разкопките на редица археологически обекти в България.
  Специализирал в Саарбрюкеп, Хайделберг и Хале, Германия.
  Отговорен редактор на поредицата „Юбилеус“ от 1997 г.


  Библиография

  • Древни находки от тракийското светилище на Асклепий Мименос край Сливница. – В: Историко-археологически и етнографски изследвания в Со­фийски окръг. Т. 1. 1985, 243-260
  • Врачанският наколенник. – Във: Втори висш семинар „Древност и съвремие“. 1985, 60-78
  • Държавност па кръстопът през древността. 1985, 79-92
  • Страбон (състав., превод). – В: Христоматия по тра­кология. Т. 2. 1988, 135-171
  • Bibliografia Thracica. 1981-1998. – В: Юбил. сб. Христо Данов, 1999, 19-145
  • Мистериалният обред на триедииството в памет­ници на тракийската култура. – В: Панагюрското съкровище… 2004, 102-120
  • Езикът на образите на тракийската култура, (съветник) – Минало, 2000, № 2, 5- 24
  • Тракийска древност. 2000, 332 с.
  • Първият надпис с линейно писмо Б от Вътрешна Тракия. Кайряка, Драма. – В: Юбил. сб. Маргарита Тачева., 2002, 32- 60
  • Владетели на древна Европа. 2003, 120 с.
  • Тракийската цивилизация, (съветник) 2004, 220 с. (и на английски език)
  • Протритите прагове на тракийските гроб­ници. – В: Юбил. сб. В. Бешевлиев. 2003, 30-37
  • Die Thraker Sudlich Vom – Balkan in den Geographika trabos. Viesbaden, 2003, 414 c.
  • Psevdo Skymnos Semos von Delos. – Stuttgart, 2004, 268 p.
   Назад