x Бошнаков, Никола Георгиев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история в СУ 1954.
  Асистент във Военноисторическите музеи в Плевен 1954-1956.
  Директор на същите музеи 1956-1982.
  Директор на „Културно-историческо наследство“ при Окръжен народен съвет в Плевен 1984-1991.


  Библиография

  • 80 г. от Плевенската епопея. Препоръчителна библиография, (съветник) 1960, 159 с.
  • Пътеводител на Военноисторическите музеи в Плевенски окръг. 1960, 107 с.
  • 90 г. от освобождението на Никопол, (съветник) 1967, 64 с.
  • Стра­ници за нашите освободители, (съветник) 1967, 306 с.
  • Плевенският край през Възраж­дането. (съветник) 1966, 186 с.
  • Руската санитарна служба в Свищов през Освободи­телната война. – ИБМСБ, т. 1. 1971, 191-209
  • Плевенската епопея, (съветник) 1997, 267 с.
  • Необнародвани документи за дейността на Бълг. революционен комитет в гр. Болград – Бесарабия.-ИМСЗБ, т. 2. 1978, 205-227
  • История на Плевенска­та Окръжен организация на БКП. (съветник) 1988, 539 с.
   Назад