x Бошнакова, Милкана Иванова

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история в СУ 1978.
  Доктор по история 1997.
  Редактор в сп. „Фото­графия“ 1980-1987.
  Архивист в Българския исторически архив (БИА) при На­родната библиотека в София 1988-1997.
  Научен сътрудник в БИА 1997-2003.
  Старши научен сътрудник и ръководител на БИА от 2003 г.


  Библиография

  • Евтим Спрострапов. Дневник, (състав., съветник) Т. 1. 1901-1907. 1994, 464 с.
  • Селата по долното течение на р. Струма. – Струма, 1994, № 4, 65-78;
  • Документи на ВМРО от дейността й през 1904-1912 г. – ББК, 1995, № 6, 145-156;
  • Обзор на архивни фондове, колекции и единич. постъпления в БИА, т. 8. (съветник) 1995. 188 с.
  • Е. Спространов за учебното дело… в Солун. – ИНМКМ, т. 22/28, 477-497
  • Комитетът Сарафов в освободителното движение на българите в Македония и Одринско (1904-1905). – В: Сб. в памет на К. Пандев. 2000, 39-47
  • Документи на окръжни комитети на ВМОРО (1903-1912), съхранявани в БИА на НБКМ. – ИДА, т. 82, 2001, 142-190
  • Документи на Задграничното представител­ство на ВМОРО, издадени през периода 1903-1912 г. – В: Сб. 90 г. Балканска война. 2002, 181 – 191
  • Солунските българи в навечерието на Балканската война. – Бълг. етнология, 2003, № 2.
   Назад