x Бояджиев, Георги Дяков

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Учи история в СУ.
  Доктор по история 1974.
  Научен сътрудник в Институт за история при БАН, проблемна група „Методо­логия и историография“ 1971-1979.
  Старши научен сътрудник 1979-1991.
  Директор на „Енцик­лопедия България“ 1991-1992.
  Професор от 1997.
  Преподавател в Югозападен университет 1994-2001 г.


  Библиография

  • Разкриване ролята на народните маси в учебниците по история… от Освобождението до 1944 г. – ГСУ-ФИФ, т. 61, 1969, № 2, 237-263
  • Нарастване ролята на нар. маси в историята – обективна обществена закономерност. – МИПИН, т. 1. 1973, 69-90
  • Знанията за ролята на народните маси (5-8 кл.). Методология и метод, изследване. 1976, 180 с.
  • Методологически и историографски проблеми на исторически наука. Т. 2 (съветник) 1978, 372 с.
  • Методологически проблеми на военно- историческата наука. – ВИС, № 2, 1982, 211-224
  • За научен подход при изследва­нето на миналото на родния край. – В: Ивайловград – твърдина на българщината. 1986, 5-19
  • Към въпроса за субективния фактор в историческия процес. – ВИС, 1986, № 4, 184-189
  • Философското и историческото познание на обществените закони. – В: Историческа наука и съвременност. 1987, 23-84
  • Опит за класифи­кация на обществените науки. – МИПИН, т. 4. 1990, 5-33
  • Историческо позна­ние и обществени закони. 1994, 215 с.
  • Историческо изследване. Теоретични и методологични проблеми. 1996, 135 с.
   Назад