x Бужашки, Евлоги Тодоров

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история в СУ 1949.
  Доктор по история 1955.
  Асистент по история в Исторически факултет на СУ 1950-1955.
  Доцент във Философско.-историческия (по-късно Историческия) факултет на СУ 1955-1986.
  Завеждащ Катедрата по българска история 1966-1977.
  Професор 1986-1991.
  Главен секретар на БИД 1966-1978.
  Главен редак­тор на сп. „Векове“ 1971-1991.


  Библиография

  • Буржоазно-фашистки фалшификации на бълг. националнореволюци- онно движение. – ИП, 1951 – 1952, № 3, 289-320
  • Борбата на Д. Благоев против народничеството. – ИИкИ, т. 11. 1956, № 1-2, 187-240
  • Д. Благоев и победата на марксизма и бълг. социалистическо движение (1885-1903). 1960, 368 с.
  • При изво­рите на народната съпротива. 1. Записки за Кресненското въстание на Иван п. Георгиев. – ИБИД, т. 20, 1968, 333-382
  • Писмата на Тодор А. Страхилов за Кресненско- Разложкото въстание. – ИБИД, т. 27, 1970, 369-418
  • История на гр. Враца. Т. 2. (съветник) 1976, 527 с.
  • Александър Пипин и освобождението на България. – ИБИД, т. 34, 1982, 155-225
  • Ботевата чета след смъртта на войводата. – В: Ботевата чета след смъртта на войводата. 1984, 25-44
  • Българската община в Цариград и политически­те течения в нея (1856-1868). – ИБИД, т. 37, 1985, 25-106
  • П. Р. Славейков и бълг. освободително движение (1876-1879). – В: Юбил. сб. Д. Косев. 1985, 181-217
  • Книжовно-публицистичната дейност на П. В. Оджаков през Възраждането. – В: Сб. Хр. Гандев, 1986, 225-248
  • Освобождението на България. Отзвукът на Априлското въстание в Русия 1876 г. (състав., съветник) 1988, 449 с.
   Назад