x Бур-Марковска, Марта

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история в СУ 1950.
  Доктор по история 1963.
  Асистентка по обща история в университет в Дебрецен и Будапеща 1949-1953.
  Учителка в българското училище в Будапеща 1957-1960.
  Уредник в Нацио­налния музей „Рилски манастир“ 1962-1965.
  Научен сътрудник в Институт за балканистика при БАН 1965-1976.
  Старши научен сътрудник 1976-1994.


  Библиография

  • Икономическите връзки между Трансилвания и балканските земи през втората половина на XVII в. и в началото на XVIII в. – St. Bal., т. 2. 1970, 34-52
  • Писма на книгоиздателя Васил Н. Ненович в будапещенските архиви (1824- 1826). – ИИИЛ, т. 21, 1972, 219-275
  • Балканские купцы в Венгрии XVIII веке. – Et. Bal., 1972, № 3, 50-70
  • Към историята на стопанската и строителна дейност на Рилския манастир (1833-1848). – ИИИ, т. 22, 1972, 227-261
  • Балканите и унгарският пазар през XVIII в. 1977, 208 с.
  • Една бълг. търговска фирма в гр. Пеща. Павел Симеон Ненович (1795-1828). – ИБИД, т. 30, 1977, 37-56
  • Руме­лийски делници и празници през XVIII в. (съветник) 1978, 380 с.
  • История на Бълга­рия (в 14 т.) Т. 14, 1983, 401 с.
  • Унгария. Из кривините на свидната си участ. 1999, 224 с.
  • Северозападна България и Банат през XVII-XVIII в. – В: Европа и България. 2000, 121 – 143.
   Назад