x Буюклиев, Христо Иванов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история в СУ 1959.
  Уредник 1959-1962,
  Завеждащ отдел „Археология“ 1962-1966,
  Научен сътрудник 1966-1975 в Окръжен исторически музей в Ст. Загора.
  Секретар на Окръжен отдел „Кул­тура“ 1980-1986
  Старши научен сътрудник в Старозагорския исторически музей 1986-2001.


  Библиография

  • История на Стара Загора, (съветник) 1966, 340 с.
  • Тракийски мо- гилни погребения от Чаталка, Старозагорско. – Археология, 1967, № 3, 10-25
  • Куйбишев – наш приятел и брат (съветник) 1970, 124 с.
  • Културно-историческите забележителности на Ст. Загора, (съветник) 1971, 72 с.
  • Необнародвани плочки на Тракийския конник от Старозагорския музей. – ИБМ, т. 1. 1971, 61-78
  • Тракий­ски могилни погребения от околностите на Ст. Загора. – Археология, 1973, № 4, 45- 55
  • За наличието на тежко въоръжени конници в Римска Тракия. – МПК, 1976, № 2, 18-28
  • Средновековен бълг. некропол в района на Чаталка, Старозагорско. – ИМЮБ, т. 5. 1982, 59-87
  • Тракийският могилен некропол при Чаталка, Старо­загорски окръг. 1986, 152 с.
   Назад