x Бънков, Ангел Илиев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва философия в СУ 1930.
  Специализирал в СССР 1946- 1947.
  Частен доцент в СУ 1947-1949.
  Редовен доцент 1949-1952.
  Професор 1952-1974.
  Доктор на философските науки 1968.
  Завеждащ Катедрата по логика, етика и естетика в СУ 1960-1973.
  Завеждащ секция „Диалектически материализъм и логика“ в Институт по филосо­фия при БАН 1963-1972.


  Библиография

  • Из философията на Българското възраждане (на В. х. Ст. Берон). – ФПр., 1941, № 5, 459-473
  • Принос към историята на бълг. философска мисъл. 1943, 348 с.
  • Принос към руската класическа философска мисъл в логиката през XIX в. 1948, 144 е.
  • Марксистко-ленинската теория за нацията и национално-колониалният въпрос. 1951, 60 с.
  • История на логиката. 1953, 199 с.
  • История на България. Т. 2. (съветник) 1955, 1004 с.
  • Развитието на философската мисъл в България. 1966, 888 с.
  • Логика и история. – В: Проблеми на логиката. Т. 3. 1977, 191-232.
   Назад