x Бъчваров, Михаил Димитров

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва философия в Университета в Киев 1954.
  Доктор по философия 1961.
  Асистент по философия във ВИНС-Варна 1954-1960.
  Научен сътрудник в Институт по философия при БАН 1960-1966.
  Хоноруван доцент по философия в СУ 1969-1970.
  Хоноруван професор 1971-1982.
  Научен секретар на БАН 1974-1991.
  Директор на Кирило-Методиевския център при БАН 1988-1993.
  Президент на Международния център за изучаване и разпространяване на славянските култури (МАИРСК) 1993 г.


  Библиография

  • Философските възгледи на Хр. Ботев. – ИИ „Ботев – Левски“, т. 3. 1959, 3-61
  • Мирогледът на д-р Петър Берон. 1961, 208 с.
  • Характер и основ­ни тенденции на бълг. философска мисъл през Възраждането. – ИИФ, т. 7. 1962, 187- 217
  • Относно предмета на история на философията. – ИИФ, т. 9. 1964, 363-390
  • Борбата на бълг. възрожденци против религиозните заблуди. 1966, 104 с.
  • Бълг. философска мисъл през Възраждането. 1966, 147 с.
  • Украинско-български философски връзки, (съветник) Киев, 1966, 184 с.
  • Методологически проблеми на историята на философията, (съветник) 1970, 228 с.
  • История на философската мисъл в България, (съветник) Т. 1. 1970, 472 с.;Т. 2. 1973,490 с.;Т. 3. 1976, 550 с;Т. 4. 1984, 520 с.
  • Кратка история на бълг. философ, мисъл, (съветник) 1973, 220 с.
  • Д-р Петър Берон. Живот, дейност, натурфилософия. (съветник) 1975, 220 с.
  • Петър Берон (съветник) М„ 1981, 229 с.
   Назад