x История на Българската държава през средните векове – ТОМ I, Част 1

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Библиография

  • Автор: Васил Златарски 1994 /АИ Проф.Марин Дринов /485 стр. /

    Това издание дава възможност на българския читател да се докосне до един уникален труд на видния историк, член на редица реномирани академии и научни дружества проф. Васил Златарски.

    „История на българската държава през средните векове“ е особено интересна с оригиналната авторова интерпретация на фактологическия материал. В том 1 проф. Златарски изследва историческите събития от времето на Първото българско царство. Първата част на тома обхваща въпросите, свързани с епохата на хуно-българското надмощие. Авторът налага доминантна роля на прабългарите, отдава дължимата роля на славянството, но дори не споменава за траките… Неговото виждане за начина, по който нашата държава се създава и стабилизира, е ценно именно с неповторимостта на подредбата на доказателствения материал.

    Назад