x Вакарелски, Христо Томов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва славянска филология в СУ 1923.
  Специали­зирал славянска етнография и етнология във Варшава 1925- 1927.
  Учител в Ро­ман, Панагюрище, Самоков 1922-1925.
  Асистент в Народния етнографски музей в София 1927-1937.
  Уредник в същия музей 1938-1940.
  Директор на Народния музей в Скопие 1943-1944.
  Доцент по етнография в Университет в Скопие 1943-1944.
  Директор на Народния етнографски музей в София 1945-1948.
  Старши научен сътрудник в същия музей 1949-1962.
  Завеждащ секция „Материална култура“ в същия музей 1953-1962.
  Основател и председател на Българското природонаучно дружество 1945-1950.
  Носител на Хердеровага награда.


  Библиография

  • Из веществената култура на българите. 1930, 109 с.
  • Бит и език на тракийските и малоазийските българи. Ч. 1. Бит. 1935, 494 с.
  • Понятие и представи за смъртта и душата. 1939, 48 с.
  • Български народни песни сега и в минало­то. (съветник) 1942, 175 с.
  • Бълг. празнични обичаи. 1943, 132 с.
  • Въпросник-упътване за събиране на етнографски материали. 1946, 103 с.
  • Веществената народна култура в Странджанска област – В: Компл. науч. Странджанска експедиция през 1957. 1957, 207-256
  • Как да изучаваме нар. творчество, (съветник) 1957, 48 с.
  • Ковано желязо, (съветник) 1957, 134 с.
  • Български народни обичаи. 1960, 43 с.
  • Пластиката по обредните хлябове на българите. – ИИИзИз, т. 3. 1960, 113-175
  • История на облеклото. Учебник, (съветник) 3 изд., 1961, 137 с.
  • Добруджа. Матери­али към веществената култура на българите през периода ма капитализма. 1964, 242 с.
  • Поминъци у българите християни и мохамедани в Родопите. – ИЕИМ, т. 12. 1969 39-68
  • Народно песенно творчество от Ловешки окръг, (състав., съветник) 1020 с.
  • Етнография на България. 2 изд. 1977, 676 с. (и на полски и немски език).
  • Динеков, П. Христо Вакарелски. – ИЕИМ, т. 6. 1963, 5-15
  • Кръстанова, К. Хр. Вакарелски. Избрани библиографски материали. – ИЕИМ, т. 3. 1965, 17-26
  • Сб. в чест на Хр. Вакарелски. 1979, 306 с.
  • Ковачева-Коста- динова, В. Хр. Вакарелски и Нац. етнограф, музей. – В: Бълг. етнография, 1996, № 4, 18-29.
   Назад