x Ваклинов, Станчо Станчев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва класическа филология в СУ 1944.
  Доктор по история 1978.
  Асистент в Народ­ния археологически музей при БАН 1946-1950.
  Научен сътрудник 1950-1957.
  Старши научен сътрудник 1957-1968.
  Професор 1965-1969.
  Хоноруван доцент по археология във ВТУ 1963-1968.
  Ректор на ВТУ 1966-1968.


  Библиография

  • Надписът на Чъргубиля Мостич. 1955, 42 с.
  • Реалните върху релефа на Мадарския конник. – В: Мадарският конник. 1956, 183-227
  • Новый памятник ранней болгарской культуры. – Совет. археология, т. 27, 1958, 107-132
  • Некрополът до Нови пазар, (съветник) 1958, 232 с.
  • Музеи и паметници в HP България, (съветник) 1959, 620 с.
  • Средновековен български некропол до Луковит. – ИАИ, т. 23, 1960, 71-98
  • Нашите прадеди славяните. 1961, 104 с.
  • Плиска – теория и факти. – ВВр, т. 1. 1962, 349-365
  • Боянският поменик, (съветник) 1963, 122 с.
  • Велики Преслав. 1966, 92 с.
  • Археология. Общ курс. Ч. 1. Праистория и античност. 1973, 372 с.
  • История на българското изобразително изкуство. Т. 1. (съветник) 1976, 330 с.
  • Формиране на старобългарската култура (VI-XI в.). 1977, 294 с.
  • Кладенци – ранносредновековно бълг. селище, (съветник) 1981, 88 с.
  • Сб. в памет на проф. Станчо Ваклинов. 1984, 250 с.
   Назад