x Ваклинова, Маргарита Т. Деянова

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Учи история с про­фил археология с музейно дело в СУ 1962.
  Доктор по история 1980.
  Специали­зирала във Франция 1971-1972, 1988-1989.
  Завеждащ Историческия музей в Смолян 1962-1966.
  Проучвагел в Археологическия институт с музей при БАН 1966-1974.
  Научен сътрудник в същия институт 1974-1984.
  Старши научен сътрудник 1984-2004.


  Библиография

  • Археологически данни за принадлежността на българите в Родопи­те. 1971, 24 с.
  • Византийски паметници от България (IV-VII в.), (съветник) 1978, 76 с.
  • Съкровището от Над Сент Миклош. (съветник) 1983, 88 с.
  • Археологията и някои проблеми на етногенеза на българите. – В: Проблеми на развитието на българската народност и нация. 1988, 111 – 139
  • Голямото водохранилище на Плиска. – В: Плиска-Преслав, т. 6. 1993, 5-21
  • Материали и производство на Преславската каменна пластика. – В: Преслав, т. 5. 1993, 68-101.
   Назад