x Ванков, Никола Иванов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва педа­гогика и философия в СУ 1901.
  Учител във Видин 1894-1895 и в Сухиндол 1904-1907.
  Окръжен училищен инспектор в Русе 1905-1914.
  Директор на гим­назии в Русе, Търново, Враца 1914-1920.
  Редактор на сп. „Училищен преглед“ 1903-1905 и др.


  Библиография

  • Училищното ни движение и педагогическа литература до Освобож­дението. – УПр, 1899, № 12,1362-1391
  • Учебното дело в Ловеч до Освобождени­ето. – УПр, 1903, № 10, 720-732
  • Историята на учебното дело от край време до Освобождението. 1903, 228 с.
  • Из архивата на Министерството на нар. просвеще­ние. 1905, 459 с.
  • Ръководство по история на педагогиката. Ч. 2. Развой на учебно­то дело и училищното законодателство в България, (съветник) 1906, 230 с.
  • Съюзът на учителите от средните учебни заведения и прогимназиите (Миналото му и поглед към бъдещето). 1911, 78 с.
  • История на учебното дело в България. Учебник за пед. у-ща и учител, институти. 1930, 119 с.
   Назад