x Василев, Васил Атанасов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история в СУ 1954.
  Доктор по история 1961.
  Научен сътрудник в Институт за история при БАН 1960-1968.
  Старши научен сътрудник 1968-1986.
  Старши научен сътрудник I степен 1986-1997.
  Заместник-директор на същия институт 1973-1979.

  Отговорен секретар на Главната редакция на многотомната „История на Бълга­рия“ от 1969 г.


  Библиография

  • Към въпроса за промишлената криза в България от 1929 до 1934 г…. – ИП, 1957, № 2, 3-39
  • Стачните борби на работническата класа в България (съветник) 1960, 431 с.
  • Положението на трудещите се в България в началния период на икономическата криза от 1929-1934 г. – ИИИ, т. 8. 1960, 3-71
  • Процесът на „52-та“ от 1929 г. и неговият обществен отзвук и значение. – ИИИ, т. 16-17, 1966,145- 190
  • Текстилци. Организация и борби на текстилните работници в България 1878-1944. (съветник) 1970, 370 с.
  • История на БАН 1869-1969. (съветник) 1976, 261 с.
  • Подемът на антифашисткото и антикапиталистическо движение в България по време на световната икономическа криза от 1929-1933 г. – ИБИД, т. 28, 1972, 189- 214
  • История на профсъюзното движение в България, (съветник) 2 изд., 1973, 804 с.;
  • България, Франция и Малката Антанта. – В: Сб. Д. Косев. 1974, 269-298;
  • Тринадесет века България. 1980, 160 с. (и на рус., пол., англ. и др. ез.);
  • История на България. 1981, 182 с. (и на англ., френ., рус. и др. ез.)
  • Ямбол­ската стачка. 1981, 62 с.
  • Чехословашки извори за българската история (състав., съветник) Т. 1. 1985, 378 с.Т. 2. 1987, 408 с.
  • Българо-британските отношения при второто правителство на Демократическия сговор (1926-1931). – В: Юбил. сб. Д. Косев, 1985, 362-387
  • Каварна. Т. 1. (съветник) 1984, 254 с.Т. 2. 1987, 315 с.
  • Правителство­то на БЗНС. ВМРО и българо-югославските отношения. 1991, 345 с.
  • 681 – 1948. Из историята на българската народност и държава, (съветник) 1993, 303 с.
   Назад