x Василев, Кирил Николов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва Филосо­фия в СУ 1942.
  Преподавател и директор па Партийната школа в Пловдив 1947-1952.
  Преподавател в Медицинската академия в Пловдив 1948-1952.
  Доцент в същата академия 1952.
  Директор на Институт по история на БКП в София 1953-1955.
  Заместник-директор на същия институт 1956-1963.
  Професор от 1963 г.
  Завеждащ Ка­тедрата по научен комунизъм в Исторически факултет на СУ 1968-1973.
  Академик от 1989 г.


  Библиография

  • Димитър Благоев. 1956, 107 с.
  • Тесните социалисти за пробле­мите на империализма. – ИИИБКП, т. 1-2, 1957, 3-46
  • Историческите корени на Отечествения фронт и първата отечественофронтовска програма. – ИИИБКП, т. 6. 1959, 151-208
  • Народност и религия. 1961, 32 с.
  • Родопските българи-моха- медани. Исторически очерк. Ч. 1. 1961, 283 с.
  • Увод към философия на историята. 1961, 334 с.
  • Диктатурата на пролетариата и нейното отмиране. 1962, 146 с.
  • Революционният романтизъм на първите бълг. марксисти. – ИИИБКП, т. 10. 259- 280
  • Материали по история на БКП (съветник) 1964, 536 с.
  • Из живота на родопските българи-мохамедани през 80-те години на миналия век. – ИТНИ, т. 1. 1965, 147-178
  • История на БКП. (съветник) 2 изд. 1973, 708 с.
  • Любовта. 2 изд. 1976, 408 с.
  • История на антифашистката борба в България. 1.939- 1944 г. Т. 1. (съветник) 1976, 383 с.
  • Кратка история на БКП. (съветник) 1977, 408 с. (на немски език)
  • Димитър Благоев. Биография, (съветник) 1979, 527 с.
   Назад